//
De(t) usynlige(s) teater(et)

Interdisciplinary artists’ collective creating live performances, interventions, workshops and discussions.

http://detusynligesteateret.org/

“De(t) usynlige(s) teater(et) interesserer seg blant annet for:

  • Kunst som griper inn i hverdagslivet og samfunnet. Den gamle klisjeen: Et bilde som kan få deg til å se annerledes på bilder er bra, et bilde som kan få deg til å se annerledes på gatene er bedre.
  • Kunst som lages om og i stedet og situasjonen den er del av.
  • Vår tilstedeværelsen i historien, og historiens tilstedeværelse i alt. Gjengangere og statuer. Sporene etter den enorme menneskelige aktiviteten som ligger til grunn for vår eksistens. «There is no present or future, only the past, happening over and over again, now.» -Eugene O’Neill
  • Mytologi, symboler og idéologi.
  • Lyd. Hørespill. Musikk. Opplesning. Støy. Poesi. Teater. Scenekunst. Bilder. Video. Billedkunst. Arkitektur. Offentlighet. Teknologi.
  • Samarbeid som arbeidsprosess. Kombinasjoner og overskridelser av forskjellige kunstarter som skaper nye estetiske uttrykk. Tverrkunstneriske uttrykk.”

“Berg leir”  – Excerpt from Tønsberg, en psykogeografisk forestilling

Participators:
Nikolai Fullman – voice, text
Rudolf Terland Bjørnerem – guitar, text
Minni Mertens – performance
Dyre Korssjøen – percussion, samples
Anne Ødegård – video

Advertisement

Comments are closed.

%d bloggers like this: